30 november 2013

Tarieven grof huisvuil onwettig

Sinds 1 juli 2013 moeten we betalen voor het ophalen van grof huisvuil. 30 euro per kubieke meter. Volgens de huidige regelgeving moet het principe dat "de vervuiler betaalt" steeds gelden in zake van afvalbeheer. Het is dus niet mogelijk om vroegere regeling te behouden. De afvalintercommunale MIWA heeft deze tarieven aangepast. Nu, dit kan volgens mij niet omdat enkel de gemeenteraad bevoegd is om tarieven aan te passen. De MIWA kan wel gemachtigd worden om deze goedgekeurde tarieven aan te rekenen. Omdat het college bleef weigeren om de tarieven door de gemeenteraad te laten goedkeuren heb ik zelf een voorstel ingediend. Dit is "uiteraard" weggestemd. Ik heb klacht ingediend en deze is momenteel in behandeling bij het agentschap binnenlands bestuur.

08 november 2013

Geef er een lap op!