05 september 2016

Waas Zorgbedrijf

Het “Waas zorgbedrijf” komt er allicht toch niet. Dit mega- zorgbedrijf zou ontstaan door samenwerking van 11 OCMW ’s waarbij deze hun 21 rusthuizen zouden fusioneren. Er zou een besparing gerealiseerd worden die zich vooral zou situeren bij het administratieve personeel dat in totaal met de helft zou verminderen. Wij waren van in het begin zeer sceptisch omdat de studie het wel over schaalvoordelen had, maar niet over de nadelen daarvan. Vooral het management zou een waterhoofd worden. Er zou een globaal management komen, een management in elk rusthuis en daartussen nog een management niveau per groep van vier of vijf rusthuizen. Wij vinden dat de zorg voor de bejaarden centraal zou moeten staan. De vraag naar zorg moet een antwoord krijgen en dat moet inderdaad op een efficiĆ«nte manier gebeuren. Wij denken dat een zorgmastodont met een uitgebreid politiek benoemd management niet het juiste antwoord is. Wij zijn dan ook blij dat deze fusie niet doorgaat. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst nog samenwerkingen en fusies onderzocht worden. Wij volgen het voor u op.