29 december 2013

Budget 2014 en Meerjarenplanning

De Gemeentebelangen beslisten na de verkiezingen om Stekene alleen te besturen. Sindsdien is het uitkijken naar het beleid dat zou gevoerd worden. De laatste grote beleidsbeslissingen, de bouw van de sporthal en het uitstellen van het gemeenschapscentrum dateren al van vorige legislatuur. Met het budget 2014 en de meerjarenplanning moeten de Gemeentebelangen eindelijk inzage geven.

Dat de broeksriem aangehaald zou worden was al een tijd duidelijk. Allerhande belastingen, taksen, retributies en kosten werden verhoogd. Subsidies werden afgeschaft. Echt bespaard wordt er nog niet en de dienstverlening blijft onaangeroerd. Natuurlijke afvloeiingen worden niet vervangen en investeringen worden uitgesteld.

Economie
Letterlijk gaat men de lokale consumptie aanzwengelen door middel van waardebonnen voor de jubilarissen (Blz. 20 van de meerjarenplanning). Om één en ander in perspectief te plaatsen: Alleen al de nieuwe belasting op het verspreiden van drukwerk moet vier keer zoveel opbrengen als alle economische stimuli samen (Budget 2014). En zeggen dat de middenstand voor zowel Open-VLD als N-VA een belangrijke doelgroep is.

OCMW
Net als vorig jaar vroeg het OCMW een verhoging van de gemeentelijke bijdrage om de kosten van de investeringen te dragen. Die verhoging komt er dus niet, wel integendeel. Het OCMW moet zijn financiële reserves afbouwen en moet jaarlijks € 150.000,- van de gemeentelijke bijdrage zelf financieren. Allerhande kosten worden verhoogd. De opvang van andersvaliden, voorheen nochtans een strategische doelstelling genoemd, gaat niet door.

Politie
De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone wordt met 10% verminderd. In het verleden was er steeds een overschot op het personeelsbudget. Het kader was nooit volledig ingevuld wegens te weinig kandidaten en omdat er te weinig agenten afstuderen aan de politieschool. Dit is toch wel hemeltergend. De plaag van rondtrekkende inbrekers neemt almaar toe. De politie staakt om permanent 2 ploegen op de baan te eisen. Agenten willen hier niet komen werken, deels wegens te weinig nacht-/weekend-/overuren. En dan komt men doodleuk vertellen dat er een overschot is op het personeelsbudget.

Geen opmerkingen: