29 november 2016

Cameraplan

Het gemeentebestuur gaat – eindelijk – camera’s plaatsen om de overlast in de centrumzone aan te pakken. Toen wij in het verleden pleitten voor het plaatsen van camera’s dan werd dat steeds afgedaan als niet nodig, een inbreuk op de privacy, en zo meer. In een eerste fase komen er 9 camera’s op/rond de markt, fietsenparking, parking Tack en sporthal. In een tweede fase komen er nog 5 camera’s bij om bepaalde zones beter te bewaken. De camerabeelden worden bekeken en opgenomen bij de politie. De visie is, om naast een ontradend effect, ook bepaalde vaststellingen te kunnen doen. Daartoe moeten de beelden voldoende gedetailleerd zijn om personen te kunnen herkennen en nummerplaten te kunnen lezen. Een studiebureau heeft met de input van het college en de politie bekeken waar de camera’s moeten staan om datgene te bereiken wat men wil bereiken. Dat is allemaal goed, maar wij vinden het een gemiste kans dat die studie zich heeft beperkt tot de markt, parking en sporthal. Waarom is er geen studie uitgevoerd naar de noodzaak/wenselijkheid van camera bewaking op het gehele grondgebied?
Waarom geen camera’s aan de invalswegen, de OCMW site, het industriepark? Blijkbaar is het zeer moeilijk om iets te doen met camera’s aan doorgaande wegen (invalswegen, het industriepark), want dan worden ook toevallige voorbijrijdende voertuigen geregistreerd. Opgenomen camerabeelden die niet rechtstreeks aan een misdrijf kunnen gelinkt worden mogen niet gebruikt worden. Men mag zelfs geen tijdstip registreren wanneer een bepaald voertuig ergens gepasseerd is. Je zou beginnen denken dat de boeven zelf de wetgeving hebben geschreven. Maar zelfs dan is er nog altijd het ontradende effect van de camera’s en er kan ook nog altijd een politiepatrouille gestuurd worden als er iets vastgesteld wordt.
Waar wij het meest voor vrezen, is dat de 14 camera’s (9 in fase 1) die de kleine centrumzone zeer gedetailleerd in beeld brengen nauwelijks vaststellingen zullen doen. De problemen zullen zich verplaatsen naar naburige zones. Wellicht hadden minder camera’s hetzelfde ontradende effect gehad en kon men met het uitgespaarde geld elders camera’s plaatsen.

Geen opmerkingen: