08 januari 2007

DDR toestanden

Wie gedacht had dat de meerderheid van CD&V en Gemeentebelangen tot spaarzamer gedachten zou komen nu de gemeentekas leeg is komt bedrogen uit. Het cultureel centrum staat nog altijd op de agenda voor deze legislatuur. Aldus konden wij vernemen uit de kranten. Ook gemeenteraadsleden moeten dat vernemen via de pers. De normale gang van zaken is dat de meerderheid in de gemeenteraad zegt wat zij van plan zijn uit te voeren. Daarop kan dan een debat volgen, maar neen, men verkiest een aanpak zoals in de voormalige DDR. Nochtans blijven CD&V en GeBe beweren dat zij democratische partijen zijn net zoals in de Duits Democratische Republiek.

Geen opmerkingen: