30 mei 2012

Sociaal (?) woonbeleid te Klein Sinaai


Net zoals te Kemzeke verhoogt de gemeente de norm voor "Sociaal wonen" van 15 naar 20 à 25% voor een woonuitbreidingsgebied te Klein Sinaai.

Het betreft een gebied van ongeveer 5,5 ha. De 20 eigenaars willen dit ontwikkelen en verkopen.

Onze argumenten tegen een dergelijke norm hebt u hier voorheen reeds kunnen lezen.

Men zou kunnen argumenteren dat de eigenaars planbaten hebben omdat zij weiden omzetten in bouwgrond. Dat klopt niet. Het gaat hier immers niet over landbouwgrond. Men vergeet ook gemakkelijk dat er nog wegen aangelegd moeten worden, riolering en nutsvoorzieningen. Dat is allemaal ten laste van de verkavelaars.

Het college argumenteerde tijdens de gemeenteraad (22/05/2012) dat de provincie anders de aanvraag wellicht zou afwijzen. Met andere woorden, de de eigenaars moeten "vrijwillig" akkoord gaan met deze 20 à 25%.

Een ander argument was dat er te Klein Sinaai nauwelijks sociale woningen beschikbaar zijn. Ja, dat is inderdaad reden waarom de norm voor sociaal wonen in het grond- en panden decreet werd opgenomen: Het falen van de overheid om voldoende sociale woningen te voorzien.

Dit is niet alleen voor eigenaars en verkavelaars een slechte zaak. Ook potentiële kopers zijn de klos. Als eigenaars door het slechte klimaat beslissen om hun grond niet op de markt brengen, dan komt er schaarste en gaan de prijzen omhoog. De verkopers zullen ook trachten de kosten te recupereren, hetzij door hogere prijzen te hanteren, hetzij door goedkopere materialen te gebruiken.

Geen opmerkingen: