28 september 2015

Stekene wil meer asielzoekers opvangen

Wat te verwachten was nadat ik het punt om geen asielzoekers in Stekene op te vangen ter stemming in de gemeenteraad had gebracht is ook uitgekomen. Het was racisme en daarmee uit. Op mijn argumenten kwam niet één inhoudelijke reactie.

De CD&V en GPS (Groen) fracties hadden gezamenlijk zes tegenvoorstellen op agenda laten zetten. Zij vragen méér opvangplaatsen en méér hulp voor asielzoekers en hulpverleners. Zij stellen voor om een collectieve opvangcentra te installeren in de voormalige kloosters van Stekene en Kemzeke. Nog even en ze gaan de vluchtelingen ginder zelf halen.

Door het beleid dat zij verdedigen wordt het aanzuigeffect steeds groter en wordt het probleem steeds minder beheersbaar. Daarom pleit ik voor opvang in veilige havens in de regio, onder meer omdat dit beheersbaarder is, omdat ook armen geholpen worden die geen smokkelaars kunnen betalen, omdat dit beter is voor de heropbouw van de regio na de oorlog en omdat dit het aanzuigeffect toch minstens niet groter maakt. Maar hier had dus niemand oren naar. Er kunnen dus niet genoeg vluchtelingen hierheen komen en wie daar een andere mening over heeft is een racist.

Geen opmerkingen: