17 mei 2010

Glazen Huis

Onze gemeenteraadsfractie kreeg recent nogal wat vragen in verband met de verhuur van de pastorij aan het Stekense OCMW. De omwonenden vrezen dat er een asielcentrum komt.

Onze gemeenteraadsfractie wou klaarheid scheppen door op de jongste gemeenteraad (27 april 2010) de vraag stellen naar de bedoelingen van deze huur.

Een uitstekende kans, zo dachten wij, om de bevolking correct in te lichten en eventueel gerust te stellen. Deze kans werd door het college echter grandioos gemist door het antwoord naar de besloten vergadering te verplaatsen. Dit was nergens voor nodig, men hoefde geen namen te noemen. Hierdoor kunnen onze (en andere) gemeenteraadsleden hierover amper nog iets zeggen.

U zult het dus moeten doen met wat reeds in de media verscheen.

Geen opmerkingen: