01 september 2012

Toename gemeentelijke toelage OCMW minder dan 2% per jaar, beweert voorzitter

Tijdens de gemeenteraad van 28 augustus 2012 kwam OCMW voorzitter Dirk Backaert (GeBe) de rekening over 2011 en een budgetwijziging voor 2012 toelichten. Hierbij beweerde hij dat de toename van de gemeentelijke toelage aan het OCMW binnen de 2% per jaar bleef.

Hieronder hebt U de cijfers volgens de jaarrekeningen van de gemeente:

                             Toename
Jaar    OCMW Toelage         tov vorig jaar
2006    € 1.375.000,00                
2007    € 1.425.000,00       3,6%
2008    € 1.490.000,00       4,6%
2009    € 1.610.000,00       8,1%
2010    € 1.630.000,00       1,2%
2011    € 1.715.000,00       5,2%

De toelage is over de eerste 5 jaar van deze legislatuur gestegen met 24,7% of gemiddeld 4,9% per jaar.

Geen opmerkingen: