08 maart 2008

Van wijzen....

Dat Rollier regelmatig vervalt in de rol van oppositie werd nog maar eens bewezen tijdens de raad van februari. Daar kwamen de verslagen van de adviesraden (sovjets in het Russisch) ter sprake. Omdat het bijna ondoenlijk is deze verslagen aan alle raadsleden te bezorgen, wegens te omvangrijk,werd door voorzitter Heyse voorgesteld om een minder papierverslindende oplossing te zoeken. Rollier, juichte dat voorstel toe met de denigrerende opmerking aan het adres van Heyse : “Ik had van uw zijde geen wijze raad verwacht”. Voor een goed begrip: Rollier maakt deel uit van de meerderheid. Wat kunnen de leden van de meerderheid toch lief zijn voor elkaar nietwaar?

Burgemeester De Rechter ging akkoord dat er wat aan die papieroverlast gedaan moest worden. Waarop onze fractievoorzitter, Rudi De Boever, reageerde met de opmerking dat het Vlaams Belang al meer dan een jaar vragende partij is voor een digitale versie. En niet alleen over een digitale versie van allerlei verslagen maar ook aan de papierberg op zich. Daar is het Vlaams Belang reeds meer dan 10 (tien) jaar vragende partij. Als de meerderheid nu plots het licht ziet , komt dat rijkelijk laat. Wij vragen ons af wat de meerderheid nu gaat doen aan die papierberg aangezien zij zelf verantwoordelijk is voor deze gang van zaken. Wij houden de lezer op de hoogte.

Geen opmerkingen: