05 oktober 2012

Gemeenterekening opgesmukt

De rekening van de gemeente werd kunstmatig opgesmukt door kosten voor het OCMW door te schuiven naar de volgende jaren. Eerder schreef ik reeds dat de rekeningen van Gemeente en OCMW niet overeen komen. Volgens burgemeester Stany De Rechter is dit de normale gang van zaken. Er wordt een raming gemaakt van de kosten, het bedrag wordt getransfereerd. Als men dan de rekening maakt en men stelt een overschot of een tekort vast, dan wordt daar rekening mee gehouden bij het budget voor het volgende jaar.

Nu, ik kan er wel mee akkoord gaan dat men dit zo regelt. Gemiddeld gaat de rekening dan wel kloppen. Ten minste, als men het elk jaar op dezelfde manier doet. Maar natuurlijk.... zijn er af en toe verkiezingen. En dan wil men al eens wat beter uit de hoek komen.

Blijkbaar schat men dus de kosten voor het OCMW lager in. Het OCMW heeft het jaar nadien wel minder marge, maar de rekening van de gemeente ziet er wel wat beter uit.

In 2010 was had men al minder overschot dan de jaren ervoor. In 2011 was er zelfs een tekort. Dat tekort zou men moeten wegwerken door meer te budgetteren in 2012. Dat doet men dus niet. Het budget van dit jaar voorziet € 1.730.000,-. Dat is minder dan er in 2011 nodig was. En dat terwijl het OCMW volop aan het bouwen is. Voor 2013 voorziet de meerjarenplanning ongeveer evenveel als 2011.

In verband met de meerjarenplanning heb ik reeds meermaals van een vodje papier gesproken (hier en hier). Dit is echter geen vodje papier: het is een opsmuk- operatie. De vraag is nu: waar zitten er nog dergelijke gevallen?

De gevolgen? Die zullen we zien bij het budget 2013. Dat is dus na de verkiezingen.

Vervolg...

Geen opmerkingen: