21 september 2011

Kosten Gemeenschapscentrum en Sporthal: 16 miljoen euro (Officieel)

De kosten voor het nieuwe gemeenschapscentrum en de sporthal lopen op tot boven de 16 miljoen euro, zo blijkt uit de budgetwijziging die op de komende gemeenteraad (27/09/2011) voorligt. De stijging van 1,5 miljoen euro komt volledig voor rekening van de sporthal. De kost voor het gemeenschapscentrum blijft alsnog gelijk. Deze kostprijs heb ik reeds eerder ronduit belachelijk genoemd. Er moeten immers zware aanpassingen gebeuren aan het ontwerp omdat het huidige ontwerp niet voldoet aan de gestelde geluidsnormen. Het college zal dus nogmaals de gemeenteraad met een kluitje in het riet sturen en meedelen dat men het aan het bekijken is. Bij een vorige gelegenheid heb ik het budget en het meerjarenplan vodjes papier genoemd. En dat is wat het is.

Hieronder een grafiekje met de evolutie van de kosten voor de sporthal en het gemeenschapscentrum per budgetronde. Dit zijn de officiƫle cijfers zoals het college die aan de gemeenteraad voorlegt.

Geen opmerkingen: