27 april 2006

Milieubeleidsplan 2006-2010

Inzake bureaucratische spitsvondigheid kan het milieuplan 2006-2010 gelden als neusje van de zalm. Niet minder dan dertien verschillende instanties hebben hun zeg gedaan in dit wangedrocht. Ons gemeenteraadslid, Ivo de Cock, maakte er brandhout van in de raad van april. Hij vergeleek het plan met een paard dat bereden wordt met dertien ruiters, daarmee komt men niet vooruit, men belandt daar gegarandeerd mee in de gracht. Zo zijn de aanbevelingen van Animal niet mis te verstaan wat bossen betreft. Die kunnen gelijktijdige verschillende functies vervullen, economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische en milieubeschermende. Daarmee worden bossen zo goed als heilig verklaart. Bovendien moet er een bosbeheersplan opgesteld worden voor alle bossen die de gemeente beheert. Bos wordt hier ruim geïnterpreteerd, drie bomen volstaan daarvoor. Er zullen dus veel bomen geknuffeld moeten worden. Een stille wenk misschien om bomenknuffelaars aan te werven. In ieder geval, de plannenmakers kunnen in hun handen wrijven. Nagenoeg iedere boom moet geïnventariseerd worden en in beeld gebracht. Takken en bladeren zullen geteld worden. Wie een boom durft omhakken zonder vergunning riskeert zwaar gestraft te worden. De rechtbank van Leuven veroordeelde in 2003 iemand tot acht dagen cel en een boete van 130 euro per omgehakte boom. Vergelijk dat maar eens met de moordenaar van Mombaerts, die kwam er van af met 120 uren gemeenschapsdienst. Bij knelpunten en acties kunnen wij lezen dat er acties ondernomen moeten worden om te beletten dat er bomen gekapt worden zonder vergunning. Dat moet gebeuren door de bevolking in te lichten. Hier wordt gesuggereerd de bevolking in te schakelen om mensen die wagen een boompje om te hakken te verklikken. Wij doen aan deze praktijken niet mee, dat laten wij over aan de heer Nagels, die is niet slimmer.

Geen opmerkingen: