04 april 2006

Slapjanussen

Naar aanleiding van de affaire rond de Mohammed cartoons legde Ivo De Cock aan de gemeenteraad een motie voor ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting en van persvrijheid.

Volgende gemeenteraadsleden hebben de motie niet ondertekend : Van Remoortel Jan, Van Nielandt François, Rollier Herman, Van Gucht Prosper, Smet Prosper, De Hooghe Adolf, Verschueren Jeanot, Backaert Dirk, Van Duyse Kris, Van Campenhout Gunter, Van Daele-Gyselinck Ann, Behiels Lisette, Schelfhout Lieven, Merckx Cyriel, De Blieck André, De Rechter Stanny, Mels Bernard en Merckx Freddy.

Lees meer op ivodecock.blogspot.com

Geen opmerkingen: