31 maart 2006

Wachtlijst rusthuizen

In Stekene staan er vandaag 395 ouderen op de wachtlijst van het OCMW rusthuis. Met de privé serviceflats erbij zijn dat er meer dan 500.

Er is dus nood aan uitbreiding. Het Stekense gemeentebestuur voorziet 30 "aanleunflats" om de nood te lenigen.

Als men de programmacijfers van de Vlaamse overheid toepast op de Stekense bevolking zijn er in Stekene geen 30 maar 108 rusthuisbedden te kort. Ruim onvoldoende dus. Vandaar dat gemeenteraadslid Ivo De Cock het probleem aankaartte op de gemeenteraad van 27 maart jongsleden. U kunt zijn standpunt lezen op zijn blog : ivodecock.blogspot.com

Geen opmerkingen: