11 juli 2007

Stekene: Van het zelfde laken een broek

Wie dacht dat het vorige geval een uitzondering is, heeft het mis.
In Stekene woont Ria in een chalet gebouwd in 1982 zonder vergunning.
In 1988 werd het paar veroordeeld om het pand af te breken. Daar werd niet op ingegaan en alles bleef zoals het was. Ondertussen is Ria 83 jaar geworden en is haar echtgenoot overleden.
Op 21 juni 2007 kreeg Ria een brief van de Vlaamse overheid waarbij ze aangemaand werd haar chalet af te breken en het terrein te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Indien Ria in gebreke blijft, zal men ambtshalve overgaan tot de uitvoering van het vonnis na een hypotheek gelegd te hebben op het overblijvend onroerend goed.
De Vlaamse overheid kan inderdaad uw gezondheid schaden...

Geen opmerkingen: