04 juli 2007

Naast de kwestie

Op 27 maart 2007 werd de sinds 18 jaar vermiste burgemeesterstoel teruggevonden voor de woning John Buyse, voorzitter van de heemkundige kring d'Euzie. Dit waardevol stuk dateert van 1884 en werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 gestolen uit het gemeentehuis.
Sommigen binnen het schepencollege zouden zich laten ontvallen hebben dat het om een "Uilenspiegelstreek" ging. Reden voor ons gemeenteraadslid Koen De Cock om onderstaande vraag te stellen.

Geachte Heer Burgemeester, Schepenen,

In verband met de "teruggevonden" burgemeesterstoel wens ik de vraag te stellen wat de de opinie is van het college in verband met de ontvreemding van dit meubel.

Veroordeelt het college deze diefstal met inbraak of vindt het college het eerder een "Uilenspiegelstreek".

Hoogachtend,
Koen De Cock

Hier het antwoord van het college.

Geen opmerkingen: