11 juli 2007

Weekendverblijven: Loze beloftes

Voor permanent bewoonde weekendverblijven beloofde minister Van Mechelen in zijn beleidsbrief 2005-2006 een uitdovend woonrecht: “ Dit uitdovend woonrecht geeft degenen die reeds enige tijd een weekendverblijf permanent bewonen, de gelegenheid om de constructie nog gedurende een overeen te komen periode te blijven bewonen. Zolang het “uitdovend plan” loopt, heeft de begunstigde het ongestoord genot over zijn constructie.” Twee jaar later ontving de redactie van” Mijn Huis Mijn Recht” volgende brief:

Met dit schrijven wil ik U op de hoogte brengen van wat men met een bouwovertreding allemaal doet. Destijds in 1991: PV opgesteld. Op 15 december 1992 gevonnist voor alles wat de 60 m² overschrijdt: tuinhuis afbreken, het gebouw moet 7,5 m van de perceelgrens ingeplant zijn, wonen mag niet omdat het weekendverblijf is, met een dwangsom van 5.000 Belgische fr. per dag. In 2005 hebben ze al de inboedel openbaar verkocht omdat ik niet afbreek en de dwangsom niet kan betalen, die nu reeds is opgelopen tot 8,5 miljoen frank. Nu gaat men mijn eigendom openbaar verkopen. Dit is onze enige eigendom en woonst. Ons weekendhuisje is ingeplant op 5 m van de perceelgrens, zodoende zou ik alles moeten afbreken. Ik zou de chalet doormidden moeten doen om op 7,5 m te komen, dus er schiet niets meer over. Opschuiven kan ik niet, mijn vrouw is 80 jaar en ik 78. Ons willen ze gewoon op straat zetten en onze eigendom afpakken en verkopen. Dit is de laatste uitspraak van de beslagrechter op 27 februari 2007. We zijn al 15 jaar aan het procederen, dan kunt u wel weten dat onze spaarcentjes op zijn. Wij zijn meer gestraft dan een moordenaar, die krijgt 30 jaar en na 10 jaar is hij vrij. Wij zijn gestraft voor ons leven. Wij leven nog erger dan destijds bij Ceauscescu of de communisten in Rusland. Dat zijn onze politiekers die de wetten maken en die ons kapot gemaakt hebben. Onze heren politiekers hebben geen medelijden. Wij hebben alles ondernomen om een uitdovend woonrecht te krijgen. Alles is ons geweigerd, aan twee bejaarde mensen die van hun 14 jaar hebben moeten werken en belastingen betaald hebben als loontrekkende en nu pakken ze die alles af. Wij hebben samen besloten dat ze ons hier buiten zullen halen tussen 4 planken, dat is nog beter dan onze laatste levensjaren in armoede te moeten doorbrengen. Een beetje menselijkheid van de overheid, dat waren zeker geen ondeugden.
Mijn Huis Mijn Recht besluit:
De Vlaamse regelgeving kan dodelijker zijn dan roken. Als minister Van Mechelen zijn inspecteur niet kan dwingen, de uitdrijving met een deurwaarder plus politie en de verkoop af te blazen, moeten de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement nu samen leggen om het weekendhuisje te kopen en een “uitdovend woonrecht” verlenen aan het oude paar. Als parlementsleden er niet in slagen een beloofde menselijke regeling decretaal te stemmen, moeten ze de gevolgen uit hun eigen zak betalen. Minder doen zou een schande zijn, ook in andere gelijkaardige gevallen.

Geen opmerkingen: