03 april 2008

Zorgstrategisch plan

Op de vergadering van het OCMW van 20 maart kwam Alex De Kind van het studiebureau Probis uitleg geven over het zorgstrategisch plan dat het OCMW wenst te realiseren.

Het gaat hier over de uitbouw van 34 rusthuisbedden, 6 woongelegenheden voor kortverblijf en 15 verblijfseenheden. Kort- verblijf gaat b.v. over verblijf na een opname in het ziekenhuis enz. en 15 verblijfseenheden, dat gaat over een verblijf overdag b.v. van 10 uur ‘s morgens tot 17 uur in de namiddag.

Volgens de huidige geldende VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) moet er 65 m² voorzien worden per rusthuisbed en voor kortverblijf, gangen en collectieve ruimten inbegrepen. Voor een verblijfseenheid wordt 20 m² gerekend. Het gaat hier over een totaaloppervlakte van 2.900 m²

Gesubsidieerd door VIPA aan 550 € (55% van de kostprijs) per m² x bouwcoëfficiënt (2008 = 1,49681) = ca 823,25 € per m². Als wij rekenen aan 50% tussenkomst van VIPA komen wij aan een bedrag op te hoesten door het OCMW van 2.900 x 823,25 = 2.387.425 euro. Waarvan 2210 m² voor rusthuisbedden x 823,25 = €1.819.382

Als dit gebouw er eenmaal staat gaat men het oud rusthuis (16 jaar) renoveren. Dat wil zeggen :men gaat de kamers aanpassen aan de nieuwe norm van 65 m². Dat betekent dat van de 100 rusthuisbedden nú ,er pakweg nog een 70 tal overblijven. In totaal blijven er dus 104 bedden over of 4 méér. Maar het kan ook zijn dat er geen enkel bed bijkomt.

De renovatie van het oud rusthuis mag 70% van de nieuwbouwwaarde kosten. Per m² betekent dat 823,25 : 100 x 70 = € 578. Kostenplaatje voor het oude (!) rusthuisgebouw met een oppervlakte van 5000 m² x € 578 = € 2.890.000

Totale kostprijs op te hoesten door het OCMW = de Gemeente € 2.890.000 + € 1.819.382 = € 4.709.382 of 189.976.000 oude Belgische Fr. voor pakweg 4 rusthuisbedden méér.
Dat voorstel kon op heel wat bijval rekenen bij de raadsleden, alleen het Vlaams Belang was tegen dat meer dan krankzinnig plan. In het OCMW zijn ze dus duidelijk de trappers kwijt geraakt. Maar dat is niet de eerste keer.

Geen opmerkingen: