04 april 2008

Joël Fassaert neemt ontslag uit de gemeenteraad

Ter gelegenheid van de gemeenteraad van 18 maart jongstleden kondigde Joël Fassaert zijn ontslag uit de gemeenteraad aan. Het is niet langer te combineren met zijn werk als internationaal vrachtwagen chauffeur.

De gemeenteraadsfractie neemt met spijt afscheid van hun collega. Het is jammer, niet in het minst omdat hij de enige gewone arbeider in de gemeenteraad was. Hij was ook een voorbeeldig en hardwerkend gemeenteraadslid. Wij denken aan zijn tussenkomsten in verband met parkeerproblemen voor vrachtwagen, de markering van parkeervakken te Kemzeke langs de baan Sint Niklaas - Hulst en niet in het minst zijn vele (helaas vruchteloze) tussenkomsten voor het plaatsen van bewakingscamera's in het industriepark en op de parking Tack. Hij was een voorbeeld voor de gemeenteraadsleden waarvan er verschillende geen enkel initiatief nemen en enkel naar de gemeenteraad komen om daar "ja" te knikken.

Bedankt Joël.

Geen opmerkingen: