06 juli 2006

11 Juli viering

Het Vlaams Belang Stekene viert in samenwerking met de Geert De Rijcker kring de Vlaamse Feestdag op maandag 10 juli om 11 uur.

Op het programma: een bloemenhulde aan het graf van Dr. Geert De Rijcker en van Fons Dhollander. Daarna is er een feestmaaltijd met feestrede door Frans Wymeersch, Vlaams volksvertegenwoordiger.

Deelname aan de feestmaaltijd kan door € 12,- over te maken op de rekening van de Dr. De Rijcker Kring : 737-0175638-14
Inlichtingen bij Ivo De Cock op tel 03 / 779 78 68

Geen opmerkingen: