19 december 2007

Appels voor citroenen

Op de gemeenteraad van december kwam de voorzitter van het OCMW, Backaert, zijn beleid verdedigen. Om te bewijzen dat er in het OCMW goed bestuurd wordt, pakte hij uit met cijfers. Gemiddeld kost het OCMW, aldus Backaert, in het Vlaams Gewest 111 euro per inwoner en voor Stekene is dat slechts 90 euro. Zodus, aldus Backaert, wordt er op dat kunstgazon van het OCMW flink geboerd. Maar Backaert verkoopt hier appels voor citroenen met zijn gemiddelde. Stel dat de rusthuisbedden in Vlaanderen evenredig verdeeld zouden worden en dat het aantal steuntrekkers ook evenredig verdeeld zouden worden over de Vlaamse OCMW’s. In dat geval zou Stekene over 178 rusthuisbedden beschikken tegenover de 100 van nu. Voor steuntrekkers zou dat stijgen van 40 nu naar 107 als gemiddelde in Vlaanderen. Als wij met deze gemiddelde cijfers rekening houden zou het OCMW geen 90 euro per inwoner maar 204 euro per inwoner kosten. Dat is bijna het dubbele van die 111 euro waar Backaert nu mee pronkt. Met andere woorden het OCMW wordt zéér slecht bestuurd en Backaert verkoopt appels voor citroenen en kunstgazon zal daar niets aan veranderen. Maar dat wisten wij reeds.

Geen opmerkingen: