19 december 2007

Gemeentefinanciën

Tussen 2001 en 2007 zijn in Vlaanderen de gemiddelde uitgaven voor de gemeenten met 3,7% per jaar gestegen. In Stekene stegen die met 6,7% per jaar.
Uitgaven voor schulden gemiddeld in Vlaanderen -0,3%, voor Stekene +7,14%.(bron Dexia).
Politie: 120 euro (in 2002) per inwoner, voor Stekene 60 euro.
Als Stekene de werken gaat uitvoeren die zij van plan is te doen, gaan wij naar een verdubbeling van de schulden. Het gaat hier over rioleringen, cultureel centrum, sportzaal, sportvelden, uitbreiding van het rusthuis, veiligheidsdiensten enz...
Tegen 2013 verwachten de financiële diensten van de gemeente een tekort van meer dan 3 miljoen euro.

Geen opmerkingen: