19 december 2007

De vergrijzing en de nood aan rusthuisbedden

De nood aan rusthuisbedden werd in de gemeenteraad van december dik in de verf gezet door ons raadslid,Koen de Cock. Maar de meerderheid blijft stom en doof, die luistert liever naar de sirenezang van een cultureel centrum.
Kijken wij naar de cijfers:

Momenteel zijn er 63.000 rusthuisbedden in Vlaanderen. Op een bevolking van 6.003.351 zijn dat 10,5 bedden per duizend inwoners. Bij een evenredige verdeling zou dat voor Stekene betekenen 10,5 x 17 = 178 bedden. Het OCMW heeft 100 rusthuisbedden :dat betekent 78 bedden minder dan het gemiddelde in Vlaanderen.

Volgens het Senioren Behoefteplan van 2002 dat uitgevoerd werd in opdracht van de gemeente kunnen wij lezen op pagina 30 dat volgens het Programma 2001 men behoefte heeft aan 173 rusthuisbedden, dat betekent een tekort van 73 bedden. Dat bevestigt wat wij hierboven schreven.

En volgens een studie van:
HUGO VERHENNE Voorzitter van de Christelijke Beweging van Gepensioneerden
GODDIE DE SMET Voorzitter van het Vlaams Ouderen Overleg Comité
MONICA DE CONINCK Voorzitter van de afdeling OCMW ‘s van het VVSG
JULIEN VAN CAMP Voorzitter van het Verbond van Verzorgingsinstellingen :

zijn er tegen 2010 in Vlaanderen 85.621 rusthuisbedden nodig. Op een bevolking van 6.079.433 (prognose Van het Centrum voor Bevolking- en Gezinsstudies) betekent dit dat er in Vlaanderen per duizend inwoners 14 rusthuisbedden nodig zijn. Stekene heeft een bevolking in 2010, volgens raming, van 17.200 inwoners.Dat betekent dat Stekene 241 bedden nodig heeft tegen 2010 (14 x 17,2 = 241 bedden).

Volgens Trends van 25 januari 2007 moeten er tegen 2030 54% méér rusthuisbedden bijkomen. Voor Stekene is dat 241 x 54 : 100 = 130 + 241 = 371 bedden.

Voor 2050 moeten er volgens Trends 129% bedden bijkomen. Voor Stekene is dat 241 x 129 : 100 = 310 + 241 = 551 bedden. Deze cijfers zijn dan nog aan de lage kant want waar de toename van 60 plussers in Vlaanderen rond de 45% bedraagt is dat voor Stekene méér dan 53%. Dat is meer dan 17% méér vergrijzing dan in de rest van Vlaanderen. Om het gebrek aan rusthuisbedden te verdoezelen rekent men er de bestaande serviceflats bij, want, zo redeneert men, die worden gebruikt als rusthuisbedden. Dan komt men op 100 bestaande bedden van het OCMW + 58 serviceflats Abri + 29 serviceflats Prekerij = 187 in totaal. Dat is natuurlijk appels voor citroenen verkopen want volgens prognoses zou Stekene nood hebben aan 81 serviceflats. De norm is 2 serviceflats op 100 60- plussers. (studie Spa) Hoe men het ook draait of keert, op dit ogenblik heeft Stekene nood aan 100 bijkomende rusthuisbedden. Maar daar heeft men in het OCMW geen oren naar, daar legt men liever kunstgazon en houdt men zich bezig met diversiteit die er in bestaat de eigen werknemers te discrimineren ten voordele van vreemdelingen.

Krijg dat maar op uw bord als werknemer van het OCMW. Ge hebt jarenlang uw best gedaan om mensen in nood bij te staan en te helpen, zowel binnen als buiten het OCMW en dan krijg je doodleuk op een dag in je gezicht geslingerd dat je eigenlijk een lul bent en dat allochtonen het allemaal veel beter zullen doen.

Geen opmerkingen: