10 december 2007

OCMW perikelen

De aanleg van kunstgazon heeft voor nogal wat commotie gezorgd. Niet alleen verbaasde burgers over dat onzinnig besluit, maar ook de milieuraad heeft zich in het debat gemengd. De milieuraad van Stekene heeft een brief geschreven aan de voorzitter en de raad van het OCMW waarin zij het besluit kunstgazon aan te leggen, betreurt. De milieuraad stelt dan ook voor om in het vervolg advies te vragen aan deze raad.
De manier waarop de voorzitter ,Backaert, zich uitliet over dat schrijven laat vermoeden dat hij daar niet zal op ingaan. Maar daarmee was het leed nog niet geleden. Ons raadslid, Ivo de Cock, had intussen de provinciegouverneur op de hoogte gebracht over dat kunstgazon en de manier waarop dat besluit genomen werd. En geloof het of niet, hij kreeg over de ganse lijn gelijk van de gouverneur. De brief van de gouverneur eindigde met een vermaning aan het adres van Backaert dat er in het vervolg maatregelen zullen volgen. Backaert kon er niet mee lachen.

Geen opmerkingen: