19 december 2007

Verkiezingsbeloftes

Tijdens de verkiezingen in ’94, verscheen er een fabeltjeskrant van de Gemeentebelangen. Wij beleefden, aldus de fabeltjeskrant, gruwelijke tijden.
De partij GeBe haalt uit naar de toenmalige CVP als verkwisters. “Het ligt dus voor de hand”,aldus de fabeltjeskrant, “dat onze eerste zorg zal gaan naar het opnieuw gezond maken van onze geldmiddelen. Dit zal gebeuren door besparingen, niet door belastingen”. Er werd, op papier, flink gespaard op de belastingen. Die zou, eenmaal aan het bewind en aan de vetpotten, van 6% naar 4% gebracht worden. En in 2006 verscheen er zowaar een nieuwe fabeltjeskrant. Daarin zegt mijnheer de Uil: “Onze gemeente heeft niet meer schuld dan een doorsnee gemeente. Gemeentebelangen heeft voor Stekene grote plannen en ambities... Toch zullen wij onze financiële middelen goed besteden. Gemeentebelangen wil bedachtzaam omspringen met uw geld, het geld van de Stekenaren”.
Bij de CD&V was men wat bedachtzamer, zij hadden het over “Stekene in goede handen.” Spijtig, maar wij moeten vaststellen dat dit handen waren met een zeer groot gat.
Die verkiezingbeloften zijn misschien goed voor uilen, maar niet voor onze geachte medeburgers. Want als bij toeval vonden wij een prognose over de evolutie van de gemeentefinanciën in onze brievenbus. Die prognose is niet veelbelovend voor de “geachte medeburgers”van de verkiezingspamfletten.

Stekene stevent af op een financiële catastrofe. Als de gemeente uitvoert wat zij van plan is, zitten wij in 2013 met een tekort van 3.059.007 euro. Om dit gat te dichten moeten de belastingen sterk verhoogd worden. De personenbelasting zal dan stijgen van 8% nu, naar 11%. Voor de opcentiemen van 1550 nu naar 2350. Met die cijfers durf het gemeentebestuur niet uitpakken want dan kunnen zij zich verwachten aan een ware volksopstand. De cijfers waar de gemeente mee uitpakt zijn vervalst, als een boekhouder met dergelijke cijfers voor de dag moest komen in de private sector, riskeert hij gerechtelijk vervolgd te worden voor oplichting.

Geen opmerkingen: