20 december 2007

Nieuws van het financiële front

De begrotingsbespreking zit er in de meeste gemeenten intussen op, maar er blijft wel financieel nieuws binnenkomen. Uit cijfers van de Vereniging voor Steden en Gemeenten blijkt dat de gemiddelde aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting 7,16 % zou bedragen; Voor Stekene is dat 8% of 11,7 % méér.

Wat betreft de onroerende voorheffing komt het gemiddelde in Vlaanderen op 1329.

Voor Stekene bedragen de opcentiemen 1550 of 16,6 % méér.

Als wij de meerderheid bezig horen over die gemiddelden, zou men bijna geloven dat een gemiddelde een na testreven doel in het beleid is.

Maar sedert wij op de schoolbanken zaten weten wij wat een gemiddelde betekende: een dikke buis en voor sommigen een dikke pandoering bij thuiskomst.

Geen opmerkingen: