29 mei 2006

Pensioenen

Een paar maanden geleden werd een Belg van Turkse afkomst aangehouden.
Omdat hij in zijn broodjeszaak in Hasselt een 70-tal Turkse immigranten fictief had tewerkgesteld voor één dag. Een Belgisch wet stelt dat immigranten die in het kader van gezinsvereniging naar ons land komen, rechthebbende worden op de Belgische sociale uitkeringen voor werkloosheid en ziekte indien zij aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten gewerkt hebben in hun land van herkomst en ze moeten in ons land een baan hebben gehad gedurende minimum….één dag.
De Turk maakte deel uit van een bende waarvan de spil werd gevormd door topfiguren van MultiColores, een pro-immigratie vzw van het ABVV. De bende liet zich door de Turkse immigranten 1.000 euro betalen in ruil voor één dag tewerkstelling. Voor de migranten was dit een gemakkelijke investering, want dankzij die éne dag konden ze vervolgens de werkloosheid en de ziekenkas plunderen (bron: www.brusselsjournal.com).
Wij kennen mensen die het met heel wat minder moeten stellen, neem bijvoorbeeld de pensioenen van zelfstandigen. Een zelfstandige die gewerkt heeft van zijn 14 jaar tot zijn 60 jaar krijgt een aalmoes van 600 euro per maand, hij heeft daarvoor 46 jaar gewerkt. Voor de rest zijn alle Belgen gelijk voor de wet, maar de een is gelijker dan de andere, vooral als men van vreemde origine is.

Geen opmerkingen: