07 mei 2006

Als de vos de passie preekt…

Op dezelfde buurtvergadering in Klein Sinaai waren 71% van de ondervraagden het er mee eens dat het algemeen belang voor het eigenbelang komt.
Schepen Koppen verklaarde zich akkoord met deze stelling. Dat is een hele geruststelling, ware het niet dat in Klein Sinaai een merkwaardig boek het licht zag in de middeleeuwen. Het werd geschreven in de abdij van Boudelo en vertelt de geschiedenis van Reinaart de Vos. Het verhaal waarschuwt ons voor schone schijn en lichtgelovigheid. Want terwijl de Vos de passie preekte deed hij zich tegoed aan de boer zijn ganzen.
Zedenles: als de Vos de passie preekt, boer let op uw ganzen (centen)!

Geen opmerkingen: