25 april 2012

Aantal woninginbraken sterk toegenomen

Het aantal woninginbraken is tijdens 2011 sterk toegenomen. Door mij hierover gepolst wist burgemeester De Rechter te melden dat dit fenomeen zich binnen ons gerechtelijk arrondissement voordoet en niet enkel binnen onze politiezone. Volgens de burgemeester gaat het vaak over rondtrekkende dadergroepen die moeilijk te vatten zijn omdat zij reeds vertrokken zijn tegen de tijd dat er gerichte acties opgestart zijn. Ook worden er steeds vaker fietsen uit garages en tuinhuizen gestolen. Deze worden eveneens als woninginbraak gecatalogeerd.

De suggestie om het aantal nachtelijke patrouilles op te voeren werd afgewimpeld omdat de diefstallen nu vaak overdag plaats vinden, op ogenblikken dat werkende mensen afwezig zijn. In 2006 bleek dit nochtans een succesvolle aanpak. Toen werd een stijgende trend omgebogen dankzij een tweede nachtelijke patrouille.


De burgemeester verwees naar de op stapel staande fusie met de politiezone Beveren waarbij er meer manschappen beschikbaar zouden zijn en een meer gecoördineerde aanpak mogelijk.

't Is te hopen dat dit laatste inderdaad het geval zal zijn... En ook dat men door die fusie niet juist in verleiding zou komen om het aantal ploegen terug te schroeven... 't Is crisis, weet je wel. En als 't nodig is, dan kan die ploeg van Beveren toch zó snel hier zijn...

Wij volgen het voor u op.Geen opmerkingen: