15 april 2012

Sociaal (?) woonbeleid te Kemzeke

Blijkbaar vindt het Stekense gemeentebestuur de bouwgrond nog niet duur genoeg.

Normaal moet er bij grote privé- verkavelingen minimum 15% van de grond ter beschikking gesteld worden voor sociale woningen. Dit is een gevolg van het grond- en panden beleid van de Vlaamse regering en een beslissing van de Stekense gemeenteraad (25/08/2010).


Wij hadden toen al ernstige vragen bij deze norm. Niet omdat wij tegen meer sociale woningen zijn, maar wel omdat wij vinden dat dit niet moet gebeuren op de kap van (jonge) gezinnen die een woning willen te bouwen.

Maar de meerderheid heeft dus een andere mening. Tussen de Kemzekestraat en de Nationalestraat wordt een een woonuitbreidingsgebied van zo'n 9 ha aangesneden. De gemeenteraad heeft hierbij als voorwaarde opgelegd dat 20 tot 25% van de grond voorbehouden wordt voor sociaal wonen. Dus nog eens 5 tot 10% méér. Voor ons is het zonneklaar aan wie de projectontwikkelaar de extra kosten zal doorrekenen.

Wij hebben nog andere bedenkingen. De gemeente haalt de norm voor sociale kavels en sociale koopwoningen. Niet voor sociale huurwoningen. Gaan we die hier realiseren? Sociale huurders hebben niet altijd een wagen ter beschikking. Openbaar vervoer in de buurt lijkt dus belangrijk. Komt er een (bel-) bus? Met de huidige besparingen bij De Lijn?

Wij kunnen niet akkoord gaan met dit beleid. Sociale woningen moet men realiseren daar waar zij nodig en wenselijk zijn. Men moet de moed hebben hiervoor de nodige middelen vrij te maken in plaats van ze af te wentelen op anderen.

Beter ware nog dat men op hoger niveau werk maakte van huursubsidies. Dan konden de betrokken families zelf op de vrije markt de meest geschikte woning zoeken. Dan zou er geen schaarste zijn aan sociale huurwoningen en dan zou men tevens komaf kunnen maken met de politieke postjespakkers bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Geen opmerkingen: