03 april 2018

Weekendverblijven

Non- beleid, geen visie en totale desinteresse door het gemeentebestuur zorgen ervoor dat het probleem verder blijft rotten.

De problematiek van de weekendverblijven in Stekene is genoegzaam bekend. Wie droomt er niet van een plekje in de natuur, waar je even de dagelijkse sleur kan achterlaten
en ontstressen. Dat was althans de bedoeling. Met de tijd gingen sommigen permanent wonen in hun  weekendverblijf en doordat de overheid hiertegen niet optrad kregen de mensen de indruk dat het allemaal in orde was. Ook verkavelaars allerhande hadden toen wel door dat er zaken te doen waren, en zij begonnen de weekendgronden te verkavelen, de ene na de andere. Zo is het probleem kunnen uitgroeien tot de gekende proporties. Het probleem ligt zeer gevoelig omdat enerzijds sommigen vinden dat de bewoners overtreders zijn die goedkoop gebouwd hebben, maar de bewoners anderzijds voelen zich bedrogen en misleid. Daarom hebben wij altijd gepleit voor een menselijke aanpak van het probleem. Helaas komt die er niet. Het gemeentebestuur heeft nooit de moed gehad om het probleem ten gronde aan te pakken en schoof het door naar de provincie. Die is nu al enkele jaren bezig om de bewoners letterlijk weg te pesten met deurwaarders, proces-verbalen en rechtszaken. Iedereen wil verkopen, maar er zijn geen kopers. Zij die het zich konden veroorloven zijn weg, anderen blijven noodgedwongen achter. De gevolgen zijn waardevermindering, leegstand en financiële drama’s voor sommigen.


Het probleem rot nog wat verder…

Mensen met problemen zoeken oplossingen. En ja hoor, oplossingen worden aangereikt. Ziehier de nieuwste evolutie in de problematiek van de buitenverblijven: 'bedrijfjes' huren buitenverblijven van weggepeste eigenaars en verhuren die door aan andere firma’s om hun buitenlandse werknemers te huisvesten. Naar verluid zitten er zo’n vier man in een klein weekendverblijf en blijven ze hier enkele maanden waarna ze worden afgelost door anderen. Is dit nu beter dan permanente bewoning door een gezin?


Overlast 

Deze meestal mannelijke, Oost- Europese werklui zijn hier natuurlijk niet voor de rust en de stilte. ’s Morgens en ‘s avonds racen camionettes door de smalle dreefjes om de werknemers op te halen. Buiten de werkuren is er overlast door lawaai, sluikstorten, lege drankflessen en bierblikjes.

Falend beleid

Natuurlijk is de situatie het gevolg van falend beleid. Als het beleid de weekendverblijven weg wil, dan had men die weekendverblijven moeten onteigen en de eigenaars correct vergoeden. Dat had een rechtvaardige en duurzame oplossing geweest. Het was perfect voorspelbaar dat de benadeelde eigenaars compensatie zouden zoeken voor hun verlies.


 "ALS U ONS NOG STERKER MAAKT, KUNNEN WIJ ONS STERK MAKEN VOOR U"

Schreef burgemeester De Rechter aan de inwoners. Ze zijn er vet mee. Maar de meesten kiezen nu toch in een andere gemeente.

Malafide praktijken
  • Bewoners betalen € 3,50 per m3 voor putwater dat niet drinkbaar is. Het bedrag op de factuur wordt niet opgesplitst zodat niet duidelijk is of wettelijke heffingen zoals de saneringsbijdrage betaald zijn.
  • "Immo kantoor" gevestigd in weekendzone.
  • Weekendverblijven worden commercieel verhuurd als tijdelijke accomodatie voor niet- recreatieve doeleinden.
  • Verkoper van weekendverblijven gaat failliet maar duikt nadien op als bestuurder bij de overnemer.

Geen opmerkingen: