01 december 2009

Slecht bestuur

Besturen is vooruitzien, maar daar hebben ze in het OCMW geen kaas van gegeten. Nemen wij als voorbeeld het tekort aan ruimte voor de administratie. Zoals de lezer weet is men reeds jaren bezig met de uitbreiding van het rusthuis en dat zonder te voorzien in ruimte voor de administratie. Dit jaar werden voor 85.656 euro containers gekocht die dienst moeten doen als bureel om te verhelpen aan dat plaatsgebrek voor de administratie.
Voor het plaatsen van deze containers was een bouwvergunning nodig, maar wat blijkt, deze vergunning is slechts geldig voor drie jaar ! De drift om geld uit te geven is ongeëvenaard. Eerst koopt het OCMW het Zwoezelhuis in de Kerkstraat ; dit jaar de voormalige rijkswachtkazerne in de Kerkwijk. Deze laatste aankoop dient voor het realiseren van bijkomende ruimte voor administratie, omdat dit ,aldus de voorzitter, dicht bij het OCMW gelegen is. Allemaal drogredenen. Men had kantoorruimte moeten voorzien bij de uitbreiding van het rusthuis. Dan had men geen containers moeten kopen ( 85.656 euro weggegooid geld) en dan had men de rijkswachtkazerne ook niet moeten kopen en was de bureauruimte op de plaats gelegen waar zij moet liggen: op de campus van het OCMW.
De les die wij kunnen leren uit wat vooraf ging: het OCMW wordt slecht bestuurd, er wordt met geld gesmeten en in plaats van te besturen en vooruit te zien, wordt er lustig op los geïmproviseerd :het is toch maar geld van een ander nietwaar? Eén ding is zeker, de komende jaren gaat de belastingbetaler zich bont en blauw betalen.

Geen opmerkingen: