10 november 2007

En nog maar eens het diversiteitsplan

De voorzitter van het OCMW belazert niet alleen het personeel, hij probeerde ook ons OCMW raadslid, Ivo de Cock, in een verkeerd daglicht te stellen, maar dat pakte verkeert uit zoals met zijn kunstgazon.
Zo stond in de notulen niets vermeld over zijn tussenkomst waar ik het diversiteitsplan afkeurde.
Ons raadslid daarover in zijn brief aan de voorzitter Backaert:
“Mijnheer de voorzitter,
Bij punt 4 over het diversiteitsplan staat de reden van mijn onthouding niet vermeld.
Ik heb daarover het volgende gezegd: “Dat diversiteitsplan is een zoveelste keurslijf dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet wil, maar wordt ons toch opgedrongen”. (zie daarover mijn geschreven tussenkomst hierbij ingesloten).
Daarmee was de kous nog niet af want ons raadslid maakte van de gelegenheid gebruik de voorzitter nog eens extra de levieten te lezen waar hij schreef:
“Ik wens daarbij op te merken dat het niet de taak is van de voorzitter daarover commentaar of vragen te stellen. In een democratie is het de oppositie die vragen stelt en niet de voorzitter.
Of ik mijn tussenkomsten voorbereid en op papier zet en eventueel aflees op de raad is een keuze die ik zelf maak. Het is niet de taak van de voorzitter daarover denigrerende opmerkingen te maken.”
Bij punt 7 en 10 staat als reden van onthouding: “omdat je geen OCMW kunt spelen voor iedereen”. Dat moet zijn: “omdat je geen OCMW kan spelen voor gans de wereld”.
Ik verzoek dan ook dat de notulen van oktober in die zin aangepast worden.
Het vervolg van het verhaal: de notulen werden aangepast zoals ons raadslid wenste.

Geen opmerkingen: