23 augustus 2006

Lakse asielwet

Ook met de waarheid over de asielprocedure wordt een loopje genomen in "De Fabeljeskrant" van de VLD. Dat konden wij lezen in de webside van het Vlaams Belang van 2 augustus 2006?De nieuwe asielwet van Patrick Dewael (VLD) houdt nauwelijks een verstrenging van het recht op gezinshereniging in, iets wat de minister van Binnenlandse Zaken nochtans stoer had aangekondigd. In Gazet van Antwerpen stelt ook journalist John De Wit dat de nieuwe asielwet grotendeels symbolisch is. Er zijn maandelijks zo'n 2.411 aanvragen voor gezinshereniging. De wet op de gezinshereniging "Eén van de belangrijkste immigratiemechanismen en tegelijkertijd een grote rem op de integratie" werd door de paarse regering weliswaar op een paar punten verstrengd. Beide partners moeten voortaan 21 in plaats van 18 jaar zijn en er is onder meer een controletermijn van drie jaar ingebouwd. Maar verder wordt gezinshereniging vooral makkelijker. Zo geldt de regeling niet langer voor gehuwden, maar ook voor wettelijk geregistreerde partners. Daarnaast krijgen ook de ouders van een minderjarige vreemdeling die als vluchteling wordt herkend, het recht om naar dit land te komen. Tot nu toe was dat nog niet het geval. Tot slot haalt De Wit het voorbeeld aan van een vluchteling die via de gezinshereniging 27 mensen overbracht. "In de toekomst zullen die 27 mensen ook zelf elk 27 mensen kunnen overbrengen via de gezinshereniging. Nu kan dat nog niet. "De nieuwe wet geldt trouwens niet voor werknemers uit landen met wie de gezinshereniging is geregeld via een bilateraal verdrag. Daaronder vallen onder meer Marokko en Turkije. Gazet van Antwerpen: "In ieder geval zal de fameuze België-route, waarbij Nederlandse Marokkanen naar België afzakken om hier aan gezinshereniging te doen en daarna naar Nederland terug te keren, door deze wet niet verminderen. Want voor Marokkanen blijft onze wet even soepel als voorheen en zelfs voor de groepen waarop de nieuwe gezinshereniging wél van toepassing is, is de Belgische wet nog veel soepeler dan de Nederlandse (of de Franse)". Hoeft het ten slotte gezegd dat de regering van Guy Verhofstadt aan de gezinshereniging geen enkele verplichting tot integratie of taalkennis koppelt??

Geen opmerkingen: