17 augustus 2006

De Fabeltjeskrant

Er is een nieuwe fabeljeskrant verschenen in Stekene nu onder de titel van “De Burgerkrant" van Stekene. In deze uitgave kunnen wij lezen dat de belastingen in Stekene stabiel bleven dank zij de VLD. Om alle misverstanden te vermijden en te voorkomen van in een welles nietes te vervallen citeren wij de cijfers zoals bekendgemaakt door de gemeente zelf.

Sinds 1994 stegen de uitgaven in Stekene van 7.847.452 euro (316.565.418 fr) naar 12.431.799 euro (501.479.335 fr). Dat is een gemiddelde stijging van 5,8% per jaar waar het gemiddelde in Vlaanderen slechts 4% bedraagt.

De belastingbetaler kan ervan meespreken. Die betaalde in 1994 3.481.025 euro (140.424.211 fr) belastingen en in 2004 6.833.263 euro (275.653.146 fr). Dat is een stijging van bijna 100% of 10% per jaar waar het gemiddelde in Vlaanderen slechts 4% bedraagt.

Als wij hier de stijging van de index als graadmeter nemen, zoals vroeger de woordvoerder van de Gemeentebelangen, Cornu, dat deed, kunnen wij alleen vaststellen dat Stekene ver boven zijn stand leeft.

Ook de schulden van de gemeente stegen fors, van 13.381.408 euro (539.804.673 fr) in 1999 naar 20.704.072 euro (835.200.194 fr) in 2006. De laatste cijfers volgens de begroting 2006. Dat is een stijging van 55% op 7 jaar of 7,8% per jaar.

Backaert mag dan al dromen van een blauwe hemel, de toekomst ziet er op belastingsvlak alles behalve rooskleurig uit. Want in het Financieel Meerjarig Beleidsplan van de gemeente kunnen wij lezen dat vanaf 2007 de belastingen omhoog zullen gaan voor de personenbelasting van 7% naar 8% in 2007 en vanaf 2008 naar 8,5%.

De onroerende voorheffing van 1350 nu naar 1400 in 2007, om vanaf 2008 te stijgen naar 1500 opcentiemen.

Wij herhalen dat de cijfers niet van ons komen , maar van de gemeente!

Geen opmerkingen: