25 februari 2009

Driemaal heeft de haan gekraaid

Wie de roede spaart bederft zijn kinderen, zegt een oud spreekwoord. In de raad van december greep Rollier nog eens naar deze denkbeeldige roede om zijn eigen meerderheid te kasseiden. Om te beginnen hield hij zijn meerderheid een lepel stroop voor door te zeggen dat hij geen oppositie ging spelen. Om daarna duchtig de roede te hanteren. De teneur was dat er in de eerste plaats diende bespaard te worden.
Het OCMW staat voor belangrijke uitdagingen wegens uitbreiding en toenemende armoede als gevolg van de crisis. De politie kost acht procent méér. Van besparing op de verwarming kwam niets in huis. De zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis leveren maar een magere besparing, die is zo goed als onbestaande. Door tussenkomst van de secretaris zullen de personeelskosten stijgen met 70.000 euro. In plaats van allerlei kostenverslindende rapporten zou men beter een Burger Effecten Rapport opmaken. Verder werd gepleit voor een minder puriteinse toepassing van allerlei wetgevingen en papierwinkels. Want bekwame personeeleden gaan hun heil zoeken in andere en betere oorden.
Het patrimonium moet beter beheerd worden en de belastingen moeten omlaag. Tot daar Rollier die reeds voor de derde keer de roede boven gehaald heeft om zijn eigen meerderheid af te tuigen. Ondervraagd door ons gemeenteraadslid Astère Vaerewijck over zijn prachtige tussenkomst zei Rollier: “dat heb ik geleerd van Ivo de Cock”.
Er zal dus nog veel geween en tandengeknars aan te pas komen in de meerderheid. Voor Backaert is het genoeg geweest, driemaal heeft de haan gekraaid en dat is genoeg om Rollier aan het kruis te nagelen. Vraag is of Backaert zijn arm lang genoeg is om dat voor elkaar te krijgen.

Geen opmerkingen: