02 december 2008

Groene plaag

Wie kan er tegen het milieu zijn? Niemand toch? Milieubeweging verdient maatschappelijke steun, maar te veel is te veel en overdaad schaadt. Om deze laatste stelling voor waarheid te zien, moet men alleen zijn oogkleppen afzetten. Voor iemand met gezond verstand is dit een fluitje van een cent. Maar zo hebben de groene bewegers het niet begrepen. Dat ondervindt de gemeente nog maar eens tot zijn schade en schande. Wat is er gebeurd? U weet als alerte lezer (wij hebben geen andere lezers) dat de binnengronden tussen Dorpsstraat, Stadionstraat, Bormte en spoorwegwegel aangekocht zijn in opdracht van de gemeente om er een honderdtal woningen op te richten. De verkavelingsplannen zijn klaar, maar een overijverige “groene” halvegare ( zijn er andere?) heeft op deze binnengronden in een waterput van de voormalige bloemisterij Wille een kamsalamander ontdekt. Gevolg, groot alarm want het betreft een zeldzame en beschermde diersoort. Voor alle duidelijkheid: alle salamanders zijn beschermd; zo willen het de alwetende richtlijnen die wij van hogerhand voorgeschoteld krijgen. Gevolg: de plannen voor de verkaveling moeten herbekeken worden want de kamsalamander mag in zijn biotoop niet gestoord worden. In de praktijk betekent dat miljoenen euro’s schade, want de plannen moeten omwille van één salamander hertekend worden en terug de lijdensweg ondergaan van goedkeuring door stedenbouw. Dat betekent een vertraging van minstens één jaar en een verlies van ten minste drie bouwgronden om de kamsalamander zijn ding te laten doen.
De Groenen zijn hiermede niet aan hun proefstuk, denk maar aan de voorgenomen uitbreiding van het rusthuis. Ook hier stonden zij op de eerste rij om met groot vertoon te protesteren en stokken in de wielen te steken tegen deze uitbreiding want stel u voor, er stonden een paar bomen in de weg. Voor de Groenen zijn bomen en salamanders belangrijker dan mensen. Die kunnen voor hen de boom in. Zouden zij daarom zo uitgesproken liefhebbers van bomen zijn? Geen wonder dat de druk steeds groter wordt om de huidige subsidieregeling voor milieuorganisaties te herzien en fundamentalistische ambtenaren te kortwieken. Ondernemers, lokale overheden en burgers lijken het opeens niet meer te pikken dat met belastinggeld betaalde ambtenaren en milieuorganisaties hun werk schaden en belangrijke projecten eindeloos vertragen.

Geen opmerkingen: