20 oktober 2007

Diversiteit in het OCMW

In de raad van het OCMW van september werd door de meerderheid een diversiteitsplan goedgekeurt. Alleen het Vlaams Belang was tegen.
Wij laten ons raadlid, Ivo de Cock, aan het woord:
“Het diversiteitsplan toont eens te meer hoe creatief de overheid omspringt met woorden om problemen weg te moffelen.
Als er diversiteit moet komen in het OCMW zijn de vrouwen daar het eerste slachtoffer van. Want meer dan 90% van het tewerkgestelde personeel is van het vrouwelijk geslacht. 40% moet daarvan dus vervangen worden door personeel van het andere geslacht.

Maar ik vermoed dat het kalf daar niet gebonden ligt. Het gaat om de veelkleurigheid als ik mij niet vergis.
Het gaat om de “zegeningen” en de “verrijking” van onze “onvolprezen” multiculturele samenleving.

In “De Verwarde Natie” (blz. 122) schreef de adjunct-hoofdredacteur van
De Volkskrant H. J. Schoo: “Een multiculturele samenleving die de vrijheid van meningsuiting niet serieus neemt en intolerant is voor niet- gelovigen, malcontenten en stijllozen, wordt ooit voor iedereen een keurslijf”.

Om dat keurslijf is het mij hier te doen. Dat diversiteitsplan is een zoveelste keurslijf dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet wil, maar het wordt ons toch opgedrongen.
En dan maar klagen over de kloof tussen de bevolking en de politiek.

De juiste vraag die wij ons moeten stellen is waarom er problemen zijn met sommige kleurlingen die onze samenleving verblijden en niet aan het werk geraken?
Ik zal hier op antwoorden met een andere vraag: Waarom waren er nooit problemen op het gebied van tewerkstelling en integratie met Vlamingen die uitweken naar Walloniƫ?
Of om het kleurrijk te houden, waarom zijn er geen problemen op het gebied van tewerkstelling met chinezen? Op die laatste vraag zal ik antwoorden:
Zij steken geen auto’s in brand, zij gaan gewoon aan het werk.

Wij wijzen dat keurslijf dan ook af.

Geen opmerkingen: