12 november 2007

Diversiteitsbeleid deugd niet

Het OCMW is dus bezweken voor de linkse lokroep van het politiek correcte denken: er moet meer diversiteit komen op de werkvloer. Daarvoor zijn maatregelen nodig zoals positieve discriminatie. Wat er op neer komt dat vreemdelingen bevoordeeld worden bij het aanwerven van nieuw personeel. Dat laatste houdt natuurlijk in dat autochtonen gediscrimineerd worden (weg met ons).

Lex Molenaar daarover in Gazet van Antwerpen van 06.02.07:

“Wat moeten we hier nu mee? Na een lange, moeizame weg en eindeloze discussies zijn we eindelijk zo ver dat we willen streven naar een betere afspiegeling van de bevolking van de openbare diensten (de perfecte afspiegeling van de samenleving is dé nieuwe fetisj van de linkerzijde, nvdr). Daarvoor moeten we discrimineren bij de rekrutering (kijk eens aan, wat een publieke bekentenis), maar ook die hindernis is genomen door enkele nieuwe termen te introduceren. We noemen het gewoon ‘positieve discriminatie’, waarbij het predikaat ‘positief’ moet aangeven dat er niks mis mee is. En verder hebben we voor de promotie van mensen van allochtone origine op de arbeidsmarkt de fraaie benaming ‘diversiteitsbeleid’ bedacht.”

“En net nu dat allemaal geregeld is; komt senator Bousakla (SP.A) ons vertellen dat positieve discriminatie niet deugt. Die techniek leidt namelijk tot pesterijen op het werk, een kwaal die al even erg is als racisme en discriminatie. Wat positief leek, wordt ineens negatief…”

Dit is om problemen vragen

“We voegen nog een element aan de denkoefening toe. Stél, stél nu eens dat een werknemer van allochtone origine via positieve discriminatie aan een overheidsjob geraakt, maar niet blijkt te voldoen. In normale omstandigheden op de arbeidsmarkt krijgt zo iemand te horen dat zijn/haar contract niet wordt verlengd. Maar in dit geval is de kans reëel dat de werknemer zijn/haar falen wegveegt met klachten over racisme en pesterijen op het werk…”
En wie gaat die onzin betalen? Dat is natuurlijk de belastingbetaler, u en ik dus.

Geen opmerkingen: