23 februari 2010

Vreemd volk eerst

Nadat bekend raakte dat ambtenaren bij de Dienst Vreemdelingenzaken onder druk gezet worden zoveel mogelijk regularisatiedossiers goed te keuren, zelfs dossiers op basis van valse verklaringen, dienden Gerolf Annemans, Filip De Man en Filip Dewinter klacht in tegen staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) bij het Parket Generaal van het Brusselse Hof van Beroep.

Met deze klacht wil het Vlaams Belang de ministeriƫle onschendbaarheid van Wathelet laten opheffen en hem doen vervolgen wegens daderschap of mededaderschap. Voor valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, alsook voor het feit dat hij de regularisatieprocedure verder zet, zelfs nadat de Raad van State de regularisaties onwettig verklaarde.

Zoals bekend, kwam dat oordeel van de Raad van State er op basis van een verzoekschrift van onze partij. Het Vlaams Belang wil met de huidige klacht opnieuw paal en perk stellen aan de praktijken van dit wetteloze land. Maar als het om vreemdelingen gaat moeten wetten sneuvelen en is het gezond verstand verdwenen.
Ook in Stekene kennen ze daar wat van, daar heeft het OCMW de pastorij van de Hellestraat overgenomen om te renoveren om er “asielzoekers” te huisvesten. En dat terwijl er meer dan 500 wachtenden zijn voor een rusthuisbed. Maar 500 wachtenden van het eigen volk wegen in dit onland niet op tegen een handvol vreemdelingen

Geen opmerkingen: