01 december 2009

Zoeten - of Zurenhaard?

Dan hebben wij het nog niet gehad over Zoetenhaard, het rusthuis van het OCMW. Als wij de gemiddelde kosten nemen in Vlaanderen en vergelijken met Stekene kunnen wij alleen maar vaststellen dat het ook hier de spuigaten uitloopt. De gemiddelde kosten van de rusthuizen in Vlaanderen komen op 10,4 % van de gemeentelijke dotatie. In Stekene is dat het dubbele volgens de rekening van 2008. Wat een verschil maakt van 237.337 euro méér uitgaven dan het gemiddelde in Vlaanderen. Maar daarmee is het liedje nog niet uit, want daarbij komt dat Stekene slechts over 100 rusthuisbedden beschikt, terwijl volgens het gemiddelde in Vlaanderen, er minstens 178 bedden zouden moeten zijn voor onze Stekense bevolking. Het is niet voor niets dat er in Stekene meer dan 600 bejaarden op de wachtlijst staan voor een rusthuisbed wat een écht schandaal is.

Geen opmerkingen: