02 december 2009

De beurzensnijders van het OCMW

Er zijn niet alleen beurzensnijders bij de gemeente aan het werk, in het OCMW kennen ze er ook wat van. Vooral hoe men het geld van de belastingbetaler over de balk moet smijten. Zoals de lezer weet is de gemeente verplicht de tekorten van het OCMW bij te passen. Die dotaties durven nogal eens uit de hand te lopen. Het Stekense OCMW is daar een te mijden voorbeeld van. De gemiddelde dotatie voor een landelijke gemeente zoals Stekene bedraagt in Vlaanderen 70 euro per inwoner.

Omgerekend voor Stekene is dat 70 x 17065 (inwoners) = 1.194.550 euro De werkelijke dotatie van de gemeente Stekene aan het OCMW bedraagt voor 2010 echter 1.630.000 euro. Dat is 96 euro per inwoner. Dat is 435.450 euro meer dan het gemiddelde in Vlaanderen of 17.566.600 in oude Belgische frank. De voorzitter van het OCMW, Mr. Backaert, betwistte deze cijfers op de raad van 25 november, maar de cijfers zijn wat ze zijn en kunnen door iedereen nagezien worden. Zoek daarvoor op internet Lokale Financiƫn OCMW 's.

Geen opmerkingen: