08 november 2008

Vossenplaag

In 2002 lanceerde minister Dua de idee gratis kippen uit te delen voor het recycleren van het huishoudelijk groenafval. Tevens ging de minister de jacht op de vossen herbekijken, uiteindelijk verbieden. Het gevolg is dat nu geen enkele kip nog veilig is, tenzij men rond de kip een afsluiting plaatst van meer dan twee meter hoog. Gevogelte staat immers bovenaan op het verlanglijstje bij de vossen. Vandaag zijn de schademeldingen bij het provinciebestuur dagelijkse kost. De vossen hebben het wildbestand praktisch op nul gebracht. Waterhoenders zijn niet meer te bespeuren. Hazen, fazanten en patrijzen zijn zo uitgedund dat men van de laagste populatie kan spreken sinds mensenheugenis. Bij eenden en andere grondbroeders vallen de eieren en de jonge kuikens ten prooi aan de vossen. De jager is andermaal de grote zondebok... Van natuurbehoud gesproken! Aan de boer wordt gevraagd aan weidevogelbeheer te doen. Schitterend idee. Maar wat baat het als de vos het jong broedsel rooft? Ook de houders van neerhofdieren hebben geen rustige nacht meer. Heel Vlaanderen heeft vandaag te kampen met de vossenplaag en Stekene is daarbij geen uitzondering.

Ook niet- bosrijke gebieden worden al geteisterd. Hele parken ganzen, eenden en kippen worden in één nacht vernield. De vossenburchten zijn per Vlaams decreet het jaar door beschermd. De vossenjacht is nu enkel toegelaten van 1 september tot eind januari. De minister wilde de jacht nu nog meer beperken! Veel van haar partijgenoten erkennen de "overpopulatie". Maar zij wijzen dan naar de toegenomen maïscultuur als "de oorzaak" van de vossenplaag. Het is dus de schuld van de boer! De vossenplaag heeft nu al dergelijke vorm aangenomen dat de vos zelfs de bewoonde kernen binnendringt om nieuwe slachtoffers te maken. De vos is geen roofdier, maar duidelijk een moorddier! Wanneer zullen de Groenen eerlijk willen toegeven dat de vos voor steeds meer problemen zorgt? Daarnaast komt de volksgezondheid in het gedrang. Rabiës of hondsdolheid kan een ware epidemie veroorzaken. De vossenlintworm is eveneens een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Zedenles uit dit alles: Groen is schadelijk voor de natuur én voor uw gezondheid.

Geen opmerkingen: