11 november 2008

Heilige bomen

Dat bomen zowat heilig zijn voor de Groenen kunnen wij lezen in de aanbevelingen van Animal. Bomen, aldus Animal, vervullen een economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische en milieubeschermende functie. Wie na deze opsomming de draad kwijt is, of liever door de bomen het bos niet meer ziet ,deze waarschuwing: wie het waagt een boom om te hakken zonder vergunning ,riskeert zwaar gestraft te worden.
Zo veroordeelde de rechtbank van Leuven iemand tot acht dagen cel en een boete van 130 euro per omgehakte boom. Vergelijk dat maar eens met de moordenaar van Mombaerts, die kwam ervan af met 120 uren gemeenschapsdienst. Er wordt zelfs in pure DDR- stijl een kliklijn in het leven geroepen om mensen te verklikken die het wagen een boom om te hakken.
Om te bewijzen dat het de Groenen menens is met hun liefde voor bomen, kwam groene Jan Van Remoortel met een voorstel in de raad van oktober, om bossen aan te planten. Volgens Jan moet er dringend werk gemaakt worden met deze aanplant om de Kyoto normen te halen. Helaas voor hem kreeg hij onmiddellijk lik op stuk om te beginnen met Rollier en gevolgd door ons raadslid Koen De Cock. Want, aldus voorgaande sprekers, de Groenen gaan zelf over tot het massaal kappen van bomen in het Stropersbos. Zij liggen daar zelfs met elkaar overhoop met deze gang van zaken. Verder wees Koen erop dat om de Kyoto normen te halen geen bossen moeten aangeplant worden maar landbouwgewassen. Want suikerbieten geven 4,5 maal meer zuurstof dan bossen, aardappelen 3 maal zoveel, wintergranen 2,5 maal meer en gewoon weiland 50 procent meer. Het is dus hoogst onverstandig landbouwgrond op te offeren voor bossen. Het voorstel van groene Jan werd dan ook met brio weggestemd . Drie voor en de rest tegen.

Geen opmerkingen: