19 oktober 2007

Kunstwerken

Het OCMW huurt van de instelling Kunst in Huis kunstwerken. De huurprijs is niet min: 4500 euro’s per jaar voor een zestal werken. Op de OCMW raad van oktober werd gevraagd de huur te verlengen voor één jaar. Ons raadslid, Ivo de Cock was het daar niet mee eens. Ten eerste veel te duur en ten tweede trekken die “kunstwerken” op geen bal. Zet ze bij het groot huisvuil, zei ons raadlid, niemand zal die brol meenemen.

Hoe moet kunst er uitzien? Vroeg ons raadslid zich luidop af:
"Volgens van Wilderode moet kunst gelukkig maken, dat zei hij onder meer over het werk van de Belselenaar Wim de Cock. [geen familie van Ivo]. Als ik de gehuurde “kunstwerken” van het OCMW bekijk maken die mij niet gelukkig, integendeel ik wordt er misselijk van."

Waarom geen kunstwerken ophangen van leerlingen uit het kunstonderwijs? Dat kost niets en is mooier dan de zogenaamde kunstwerken van Kunst in Huis. Of moeten wij hier uit afleiden dat het werk van de leerlingen niet gewaardeerd wordt? In het programma van de Gemeentebelangen staat wel iets van stimuleren, maar in de praktijk is daar niets van te merken. Of om het met Bijbelse termen te zeggen, het geloof zonder de werken is dood. Zo is dat.

Geen opmerkingen: