18 oktober 2007

Hypocrieten

In de raad van september werd weer eens een staaltje van hypocrisie weggezet door de meerderheid. Wat was er aan de hand? Er moesten twee brandweerlieden bevorderd worden tot sergeant en er waren drie kandidaten. Alle drie kandidaten hadden een bekwaamheidsproef met succes afgelegd en kwamen dus in aanmerking om bevorderd te worden. Aangezien in het programma van de Gemeentebelangen staat dat “benoemingen geschieden op basis van bekwaamheid en niet op basis van politieke overtuiging”. Mocht men redelijkerwijs dus verwachten dat de twee kandidaten met de meeste punten zouden bevorderd worden. Maar dat is dus niet gebeurt. Daarmee is nog maar eens bewezen dat verkiezingsbeloften van de Ge Be maar een vodje papier zijn.

Geen opmerkingen: