30 juni 2007

Dwaallicht 1

In ’t Zwaailicht, infoblad politiezone Sint-Gillis-Waas-Stekene kunnen wij lezen dat het aantal inbraken met 20% gedaald ten opzichte van 2005.
Goed gewerkt van de politie. Maar als wij wat verder kijken dan onze neus lang is komen wij tot een andere en ontnuchterende vaststelling.
In 2006 waren er 135 inbraken en in 2004 waren dat er 136. In vergelijking met 2004 is er welgeteld één inbraak minder dan 2 jaar geleden. Reden tot juichen?
Nog cijfers: in 2001 waren er welgeteld 102 inbraken de inbraken zijn sedertdien dus met 36% gestegen in 5 jaar; Dat is een stijging van 7,2% per jaar!
En zeggen dat de Gazet van Antwerpen op 6 juli 2002 blokletterde: “Huis- en tuindiefstallen blijven Waasland plagen”. Men zou bijna heimwee krijgen naar die plaag van 2001!

Geen opmerkingen: