30 juni 2007

Belgische staat inefficiënt

België draait vierkant. De federale staatsstructuur is te duur en te ingewikkeld om de burgers nog de elementaire dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs te garanderen. Een en ander wordt nog maar eens bevestigd in een rapport van de Organisatie van Geïndustrialiseerde Landen (OESO). Het was al klaar voor de jongste verkiezingen (!).

De diagnoses zijn scherp en hard, is te lezen in verschillende kranten. “Ons land heeft alleszins de hoogste score voor het aantal ambtenaren in de klassieke ambtelijke diensten. 3,5% van de Belgen werkt in het algemeen bestuur, terwijl 2 à 2,5% een normaal cijfer is”. Het aantal ambtenaren is trouwens de jongste 10 jaar met 8% gestegen. Vooral de gemeenten en de deelstaten kennen een gevoelige uitbreiding van het aantal ambtenaren, terwijl de federale structuren lichtjes gekrompen zijn, maar “minder dan de overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten deed vermoeden” (De Standaard, 28.06.2007).

In het dossier Het Alfabet van de Communautaire Scheeftrekkingen (klik hier) kon u lezen dat 25,5% van de Vlaamse beroepsbevolking in de overheidsdiensten werkt, terwijl dat cijfer in Wallonië op liefst 40% ligt (De Standaard, 10.02.2005).

Kortom: voor de OESO is dit land te duur en te vet. Voor het Vlaams Belang is het de consequentie zelf dat Vlaanderen veel efficiënter, goedkoper én democratischer kan worden bestuurd als het onafhankelijk wordt. Het is goed dat dit ook internationaal bevestigd wordt.

En hoe zit dat voor Stekene zal de alerte lezer zich afvragen. Hier komen de cijfers: in Stekene werd in 1994 869.946 euro uitgegeven aan personeelskosten en in 2006 was dat opgelopen tot 4.771.871 euro. Dat is een stijging van 448% in 11 jaar of een gemiddelde van 40% per jaar.
En zeggen dat de OESO zich beklaagt over 8% in 10 jaar!

Geen opmerkingen: