26 augustus 2006

Realisaties van de VLD

Een van de belangrijkste realisaties van de plaatselijke VLD is het ruimtelijk structuurplan. Aldus de Burgerkrant van de VLD. Of dat plan een zegen is durven wij te betwijfelen. Want onder het motto “Vlaanderen open en stedelijk”, beoogt het Structuurplan de ontruiming van het platteland. Het (ver)bouwverbod voor de zonevreemde woningen en bedrijven moest leiden tot de definitieve uitdoving van de legaal gebouwde zonevreemde constructies. Planologen en politici getuigen daarmee van een wereldvreemde minachting voor de rechten en noden van de landelijke bevolking.

Onder druk van massaal volksprotest heeft de huidige regering het uitdovingsbeleid afgezwakt. Maar ook na een tiental decreetwijzigingen blijven discriminerende beperkingen gelden, vooral in de “kwetsbare gebieden”. Het decreet Ruimtelijke ordening is intussen uitgegroeid tot een ondoorzichtig juridisch kluwen, met willekeur en rechtsonzekerheid als handelsmerk. De onvervreemdbare woon-en eigendomsrechten worden onderworpen aan de willekeur van de overheid.

Nieuwe gebiedsafbakeningen van natuurgebieden allerhande scheppen nieuwe beperkingen en onzekerheid voor de landelijke bevolking. Aldus de commentaar van de werkgroep “Recht op Landelijk Wonen”.

Het Structuurplan moet niet onderdoen en kan model staan voor de voormalige Sovjet-Unie. Op uitgerekend dit wangedrocht probeert de VLD te scoren bij de verkiezingen. Als uw eigendom u lief is, stem dan in geen geval voor de VLD.

Want niet te vergeten, het waren altijd VLD ministers die tekenden voor deze ruimtelijke (wan)ordening.

Geen opmerkingen: